Praktijk voor Therapie – Coaching – Opvoedingsondersteuning – GZ-psycholoog

Werkwijze

Rennie-bosman-Praktijk-voor-Therapie-Coaching-Opvoedingsondersteuning-GZ-psycholoog

Psychologische hulp

Uitgangspunt van mijn hulpverlening is dat u als cliënt op zoek bent naar de voor u passende manier om uw probleem en hulpvraag op te lossen.
Het is mijn intentie u daarbij te steunen op een manier waarmee u verder kunt in uw dagelijks leven.

Het behandelingsaanbod in mijn praktijk bestaat uit een combinatie van waardevolle behandelingsinterventies vanuit de inzichtgevende therapie (Schematherapie), de cognitieve gedragstherapie en EMDR en lichaamsgerichte therapie.
Uitgangspunt in mijn werk is dat de oorsprong van veel vragen en problemen in de (jonge) jeugd ligt- daar waar niet voldaan werd aan de basisbehoeften van het kind dat we waren. Onbewuste behulpzame overlevingsstrategieën in de (jonge) jeugd verdwijnen helaas vaak niet en kunnen het leven van de volwassene verstoren. De volwassene ontwikkelt (psychische) klachten en /of er ontstaan problemen in het dagelijks leven. U wilt daar graag verandering in brengen en het goede nieuws is dat deze problemen werkelijk zijn op te lossen en verwerking – heling – en verandering van dysfunctionele gedachten en gedrag mogelijk is.

Een hulpvraag bestaat altijd uit gedrag – gedachten en gevoel – waarbij een van die aspecten vaak op de voorgrond lijkt te staan in de vraag of het probleem waarmee u zich aanmeldt. In de therapie help ik u zicht te krijgen op deze verschillende aspecten en hoe deze klachten zijn ontstaan. Naast inzicht- verhelderen en verwerken van pijnlijke ervaringen, zult u na elke sessie een opdracht en/of advies mee krijgen om in uw dagelijks leven mee aan de slag te kunnen gaan ten behoeve van uw hulpvraag en de gewenste oplossing en verandering daarvoor te vinden.

Er zijn vele redenen om hulp te zoeken en in therapie te willen gaan en waarmee u terecht kunt in mijn praktijk. Soms is de reden nog niet direct goed onder woorden te brengen maar steun wel gewenst om tot helderheid te komen.

Na uw aanmelding neem ik binnen 5 werkdagen contact met u op. In dat contact wordt beoordeeld op basis van uw vraag of er een intake-gesprek ten behoeven van een bGGZ-traject zal plaatsvinden. Het streven is afhankelijk van uw en mijn agenda deze binnen 2 weken na aanmelding in te plannen.

Tijdens het eerste gesprek  onderzoeken we samen uw vraag en situatie om te zien of dat aansluit op mijn werkwijze. Op basis van de informatie van de intake maken we samen een plan van aanpak gericht op uw hulpvraag.

De behandeling bestaat in principe uit tweewekelijkse gesprekken van 50 minuten- tenzij een andere frequentie/intensiteit nodig is. Gedurende het behandeltraject is het de bedoeling dat u uw probleem beter gaat begrijpen en meer zicht krijgt op het ontstaan van de klachten en waarom deze zijn blijven bestaan. Het doel is u te helpen de ontstane patronen te doorbreken. Het therapie-proces is een bewustzijnsproces – waarbij we zullen werken met het gedrag- de (on)bewuste gedachten en het lichamelijk gevoel. Dat wat u in de sessie ontdekt is van belang te gaan toepassen in het dagelijks leven.Daarom formuleren we aan het eind van de sessie altijd een opdracht of oefening gericht op de gewenste verandering in uw leven.

De afrondende fase van de behandeling wordt afgerond wanneer er vertrouwen is dat u inzicht heeft in uw probleem en u zonder hulp uw weg kunt vervolgen met hetgeen ontwikkeld met behulp van de therapie.

Veel voorkomende klachten en probleemgebieden

Hieronder vindt u veel voorkomende klachten en probleemgebieden die een reden kunnen zijn om contact op te nemen met een psycholoog. Soms zijn klachten niet goed onder te brengen onder een categorie of spelen er meerdere thema’s tegelijk.

 • stemmingsproblemen: depressie, somberte, onbegrepen verandering in stemming, futloos/ lusteloos voelen, veel huilen
 • emotieregulatie: sterk wisselende emotie, last hebben van heftige emoties, niet kunnen hanteren van emoties
 • specifieke angst (bijvoorbeeld presteren in werk, autorijden, behandelingen, dieren etc)
 • gegeneraliseerde angst (bijvoorbeeld in sociale contacten, om aan iets te beginnen/ af te maken, van huis gaan)
 • rouw: niet goed kunnen rouwen of heftige rouw
 • trauma of verwerkingsprobleem
 • hechtingsproblematiek
 • identiteitsproblematiek
 • persoonlijkheidsproblematiek (met een vastgestelde diagnose)
 • je eenzaam of leeg voelen
 • vragen of problemen verbonden aan de levensfase (bv op jezelf gaan wonen, scheiding, kinderen krijgen)
 • problemen rondom seksualiteit
 • eetproblemen
 • werk- en/of studieproblemen
 • problemen in de relatie (met partner, ouders of kinderen)
 • probleem met het aangaan of behouden van een relatie
 • niet kunnen ontspannen / slaapproblemen
 • vragen over en/of problemen in de opvoeding

Wanneer er sprake is van een ernstige persoonlijkheidsstoornis – verslavingsproblematiek of crisissen die niet in een ambulante setting te behandelen is kan ik geen behandelingsaanbod doen.