Praktijk voor Therapie – Coaching – Opvoedingsondersteuning – GZ-psycholoog

Tarieven en Vergoedingen

Rennie-bosman-Praktijk-voor-Therapie-Coaching-Opvoedingsondersteuning-GZ-psycholoog

Psychologische hulp – traject BGGZ

Per 1-1-2022 geldt het Zorgprestatiemodel als vergoedingssysteem voor de zorgverzekeringen.
Met een verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts voor psychologische hulp met indicatie voor een traject in de basis-GGZ heeft u binnen de basisverzekering recht op vergoeding volgens de vastgestelde tarieven van de NZa ( https://zorgprestatiemodel.nza.nl )

De tarieven binnen het ZPM zijn afhankelijk van het type consult (diagnostiek of behandeling) en de lengte van het consult.
De lengte van de consulten in mijn praktijk zijn standaard 50 minuten. De tarieven zijn gebaseerd op de werkelijke tijd dus worden aangepast als de sessie langer of korter wordt vastgesteld.
In dit overzicht ziet u de vergoedingspercentages per verzekering voor de niet-gecontracteerde GZ-psychologen.

In mijn praktijk werk ik zonder contracten met een van de zorgverzekeringen en daarmee is er geen beperking of u een traject kunt starten.
De vergoeding van de behandelingen gaat niet via mij maar deze regelt u zelf met uw zorgverzekering.
Maandelijks ontvangt u van mij een factuur die u aan mij voldoet en die u kunt indienen bij uw zorgverzekering waarna u afhankelijk van de door afgesloten verzekering van hen de vergoeding van het traject ontvangt.
U dient daarbij ook rekening te houden met het verplichte eigen risico- het totaalbedrag dat u in een jaar maakt aan medische kosten.

Behandeling zonder verwijzing dient u zelf te betalen volgens het zogenaamde OVP-tarief.

Afspraken die korter dan 48 uur voor de sessie worden afgezegd worden in rekening gebracht met een no-show-tarief (€ 75,00).

Deze informatie wordt zo veel mogelijk actueel gehouden maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend

Coachingstrajecten en supervisie

Mocht u interesse hebben in hulp in de vorm van een coachingstraject of supervisie  is dat mogelijk. Deze hulp valt buiten het bestel van de bGGZ en wordt door u zelf of uw werkgever/ opdrachtgever bekostigd. Op basis van uw hulpvraag wordt een offerte opgemaakt.