• Psychologische hulp - traject BGGZ

   

  Per 1-1-2022 geldt het Zorgprestatiemodel (zie ook www. zorgprestatiemodel).
  Met een verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts voor psychologische hulp met indicatie voor een traject in de basis-GGZ heeft u binnen de basisverzekering recht op vergoeding volgens de vastgestelde tarieven van de NZa.
  De tarieven binnen het ZPM zijn afhankelijk van het type consult (diagnostiek of behandeling) en de lengte van het consult.
  De lengte van de consulten in mijn praktijk zijn standaard 45 minuten. De tarieven zijn gebaseerd op de werkelijke tijd dus worden aangepast als de sessie langer of korter wordt vastgesteld. (overzicht NZa tarieven 2022)

  In mijn praktijk werk ik zonder contracten met een van de zorgverzekeringen en daarmee is er geen beperking of u een traject kunt starten.
  De vergoeding van de behandelingen gaat niet via mij maar deze regelt u zelf met uw zorgverzekering.
  Maandelijks ontvangt u van mij een factuur die u aan mij voldoet en die u kunt indienen bij uw zorgverzekering waarna u afhankelijk van de door afgesloten verzekering van hen de vergoeding van het traject ontvangt. (Overzicht vergoedingen Zorgverzekeringen).
  U dient daarbij ook rekening te houden met het verplichte eigen risico- het totaalbedrag dat u in een jaar maakt aan medische kosten. 

  Behandeling zonder verwijzing dient u zelf te betalen volgens het zogenaamde OVP-tarief.

  Afspraken die korter dan 48 uur voor de sessie worden afgezegd worden in rekening gebracht met een no-show-tarief (€ 75,00).

  Deze informatie wordt zo veel mogelijk actueel gehouden maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend

 • Coachingstrajecten

  Mocht u interesse hebben in hulp in de vorm van een coachingstraject is dat mogelijk. Deze hulp valt buiten het bestel van de bGGZ en wordt door u zelf of uw werkgever/ opdrachtgever bekostigd. Op basis van uw hulpvraag wordt een offerte opgemaakt.