Praktijk voor Therapie – Coaching – Opvoedingsondersteuning – GZ-psycholoog

Praktijkinformatie

Rennie-bosman-Praktijk-voor-Therapie-Coaching-Opvoedingsondersteuning-GZ-psycholoog

De praktijk is in de Vondelstraat 40  – 1054GE Amsterdam. 
De praktijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is sprake van parkeerkosten als u met de auto komt.

– Als GZ-psycholoog voldoe ik aan de eisen volgens de BIG (registratienummer 99033234825) .
Het daarbij behorende goedgekeurde Kwaliteitsstatuut is bij mij op te vragen en in te zien in de praktijk.

– Privacybeleid (Algemene Verordening Gegevensbescherming – met ingang van 25 mei 2018): om goede hulp te kunnen leveren registreer ik uw persoonsgegevens en gegevens die relevant zijn voor voor de behandeling en de financiële afhandeling in een (digitaal) beveiligd cliëntendossier. 
De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar en deze worden onder strikt privacybeleid beschermd.
Het Privacybeleid en het overzicht van de verwerkingsactiviteiten van de praktijk is op uw verzoek in te zien in de praktijk.

 Ondanks mijn intentie de behorende kwaliteit te bieden kan er bij u een klacht ontstaan. Als u niet tevreden bent is het raadzaam daarover eerst met mij in gesprek te gaan. De kans is groot dat we er samen uitkomen.
Zo nodig volgen verdere stappen uit het klachtenreglement.
Met vragen over uw klacht kunt u contact opnemen met het NIP- de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten.

 Ook als cliënt bent u in Nederland verplicht u volgens een bepaalde regelgeving te gedragen. Deze zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)

– In mijn praktijk werk ik zonder contracten met de zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw verzekering en de diagnose van de verwijzer wordt de behandeling vergoed.  Daarbij volg ik de vastgestelde tarieven volgens het Nederlands Zorg Instituut (zie www.nza.nl).

Veel voorkomende klachten en probleemgebieden

Hieronder vindt u veel voorkomende klachten en probleemgebieden die een reden kunnen zijn om contact op te nemen met een psycholoog. Soms zijn klachten niet goed onder te brengen onder een categorie of spelen er meerdere thema’s tegelijk.

 • stemmingsproblemen: depressie, somberte, onbegrepen verandering in stemming, futloos/ lusteloos voelen, veel huilen
 • emotieregulatie: sterk wisselende emotie, last hebben van heftige emoties, niet kunnen hanteren van emoties
 • specifieke angst (bijvoorbeeld presteren in werk, autorijden, behandelingen, dieren etc)
 • gegeneraliseerde angst (bijvoorbeeld in sociale contacten, om aan iets te beginnen/ af te maken, van huis gaan)
 • rouw: niet goed kunnen rouwen of heftige rouw
 • trauma of verwerkingsprobleem
 • hechtingsproblematiek
 • identiteitsproblematiek
 • persoonlijkheidsproblematiek (met een vastgestelde diagnose)
 • je eenzaam of leeg voelen
 • vragen of problemen verbonden aan de levensfase (bv op jezelf gaan wonen, scheiding, kinderen krijgen)
 • problemen rondom seksualiteit
 • eetproblemen
 • werk- en/of studieproblemen
 • problemen in de relatie (met partner, ouders of kinderen)
 • probleem met het aangaan of behouden van een relatie
 • niet kunnen ontspannen / slaapproblemen
 • vragen over en/of problemen in de opvoeding

Wanneer er sprake is van een ernstige persoonlijkheidsstoornis – verslavingsproblematiek of crisissen die niet in een ambulante setting te behandelen is kan ik geen behandelingsaanbod doen.