• DEZE WEBSITE IS IN ONTWIKKELING IN VERBAND MET DE AANPASSINGEN EN VERANDERINGEN IN DE GGZ NAAR HET ZORGPRESTATIEMODEL (ZPM) PER 1-1-2022

  IN VERBAND MET CORONA WORDEN DE MAATREGELEN VAN HET RIVM NAUWLETTEND GEVOLGD.

  In mijn praktijk richt ik mij op cliënten vanaf 18 jaar voor uiteenlopende problematiek. 

  Klachten en problemen waarmee men zich wendt tot de psycholoog kunnen zich voordoen op verschillende levensgebieden zoals in de relatie- het werk - met familie en vrienden of in de opvoeding.

  De problemen kunnen nieuw zijn - al langer durend of steeds terugkerend in nieuwe situaties. 

  In het traject zullen we ons richten op het ontstaan van gedachten - gevoelens en gedrag.  U ontwikkelt hierdoor een bewustzijnsproces waarmee u grip zult krijgen op het probleem waar u graag verandering in wilt aanbrengen. 

  Op deze website staat bij Werkwijze beschreven met welke vraag u terecht kunt in de praktijk en wat u praktisch kunt verwachten van de hulp.

  Maak een afspraak